Κανόνες

Παρακαλούμε τους χρήστες του κόμβου να λάβουν γνώση των παρακάτω κανόνων λειτουργίας:

  1. Η κάθε αγγελία που υποβάλλετε θα πρέπει να είναι συνοπτική και κατατοπιστική, ώστε να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι και δυνητικοί πελάτες σας.
  2. Η ανάρτηση ή μη μίας υποβληθείσας αγγελίας είναι στη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή του κόμβου. Ειδικότερα, δε θα γίνονται δεκτές αγγελίες με περιεχόμενο άσχετο με το αντικείμενο του κόμβου συμπεριλαμβανομένων: πορνογραφίας, ρατσιστικών ή υβριστικών κειμένων κ.λπ.
  3. Μία αγγελία που αναρτάται στον κόμβο θα παραμένει αναρτημένη για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα της ανάρτησής της. Εάν επιθυμείτε την παράταση του χρονικού διαστήματος παραμονής της συγκεκριμένης αγγελίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.
Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.