Τρίτη, 20 Ιανουάριος 2015 19:18

Συνεχίζεται ο πονοκέφαλος με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια

ΑγροτεςΧωρίς δικαιώματα ενίσχυσης κινδυνεύουν να μείνουν αγρότες που καλλιεργούν μισθωμένες εκτάσεις γης τις οποίες, ωστόσο, οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν φροντίσει να θεωρήσουν ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Το πρόβλημα έρχεται στην επιφάνεια με πιεστικό τρόπο ενόψει της έναρξης υποβολής των νέων δηλώσεων ΟΣΔΕ -όποτε κι αν ξεκινήσει τελικά η σχετική διαδικασία. Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα θα άνοιγε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, μεταφέθηκε για τη Δευτέρα 19 του μήνα, αλλά ακόμα παραμένει κλείστο.

Τυχόν απώλεια των δικαιωμάτων, βεβαίως, συνεπάγεται και απώλεια των ενισχύσεων που συνδέονται με αυτά.

Όπως είχε γράψει σε εκτενές ρεπορτάζ η Agrenda (τετρασέλιδος φάκελος), το ζήτηµα αφορά αγρότες που ήδη µισθώνουν αγροτικές εκτάσεις αλλά και εκείνους που σκοπεύουν να μισθώσουν. Σύµφωνα µε το καθεστώς φορολόγησης των µισθωµάτων αγροτικών ακινήτων που βρίσκεται σε ισχύ από πέρυσι, τα ενοικιαστήρια συµβόλαια που συνάπτονται µετά το 2014 ή όσα ανανεώνονται µετά την ηµεροµηνία αυτή πρέπει να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά µέσω του taxisnet.

Όπως είναι λογικό, οι αγρότες-ενοικιαστές «καίγονται» να εµφανίσουν τα συµβόλαια αυτά στο φετινό ΟΣ∆Ε προκειµένου να θεµελιώσουν δικαιώµατα. Ωστόσο πολλοί ιδιοκτήτες, είτε λόγω αµέλειας είτε λόγω «ανοιχτών» εκκρεµοτήτων (E9, κληρονοµικά κλπ) δεν έχουν προχωρήσει στην ηλεκτρονική υποβολή των µισθωτηρίων µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί-ενοικιαστές να βρίσκονται ουσιαστικά «στον αέρα».

Παρόµοια προβλήµατα είχαν προκύψει και την περυσινή χρονιά, όταν και κατέστη για πρώτη φορά υποχρεωτική η συγκεκριµένη διαδικασία. Ωστόσο, επεράστηκαν αφενός µε την παράταση που είχε στην αρχική προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των νέων συµβολαίων, αφετέρου µε την σχετικά «ελαστική» αντιµετώπιση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων που δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε. Όµως, όπως πληροφορείται η Agrenda, τη φετινή χρονιά ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει λάβει εντολή να προχωρά σε διασταυρώσεις των στοιχείων του ΟΣ∆Ε µε εκείνα της φορολογική διοίκηση. Κάτι που αλλάζει τα δεδοµένα και αυξάνει τον κίνδυνο να χαθούν δικαιώµατα...

Μένουν εκτός ΟΣΔΕ τα μισθωμένα χωράφια που δεν έχουν δηλωθεί μέσω του Τaxisnet

Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες που δε μπαίνουν στη διαδικασία είτε λόγω αμέλειας είτε λόγω εκκρεμμοτήτων με τα κληρονομικά και το E9

Με «αποβολή» από το ΟΣ∆Ε απειλεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα νοικιασµένα χωράφια για τα οποία δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης των µισθωτηρίων τους µέσω του taxisnet, όπως επιβάλει το νέο καθεστώς που βρίσκεται σε ισχύ από πέρυσι.

Όπως πληροφορείται η Agrenda, τις τελευταίες µέρες ο Oργανισµός διαµηνύει µέσω των τοπικών αντιπροσώπων του σε ενδιαφερόµενους παραγωγούς ότι φέτος σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνουν δεκτά ενοικιαστήρια που συνάφθηκαν µετά την 1/1/2014 και δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα µέσω της σχετικής εφαρµογής του taxisnet. Tο ίδιο ισχύει και για µισθωτήρια που έχουν συναφθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 και τα οποία ξεπερνούν τα 1200 ευρώ. Και στις τις δύο περιπτώσεις, οι εκµισθωτές – υπεκµισθωτές είναι υποχρεωµένοι να δηλώνουν µε ηλεκτρονικό τρόπο (∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας) όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών µισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συµφωνία και ανεξάρτητα αν το µίσθωµα καταβάλλεται σε χρήµα ή σε είδος.

Το πρόβληµα ωστόσο είναι ότι, όπως πληροφορείται η Agrenda, πολλοί ιδιοκτήτες είτε λόγω αµέλειας και αδιαφορίας είτε λόγω «ανοιχτών» εκκρεµοτήτων µε το Ε9 ή/και τα κληρονοµικά, δεν προχωρούν τη διαδικασία αυτή. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω εκτάσεις δεν µπορούν να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά από τους λογιστές των καλλιεργητών/ενοικιαστών στο σύστηµα του ΟΣ∆Ε µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να απωλέσουν τα καλλιεργητικά τους δικαιώµατα.

Ο κίνδυνος αυτός παραµένει ακόµα και αν ο παραγωγός είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει πληρώσει/καταβάλει το µίσθωµα για την «επίµαχη» έκταση. Τόσο η φορολογική διοίκηση όσο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ απαιτούν το ηλεκτρονικό µίσθωµα το οποίο έχει κατατεθεί από τον ιδιοκτήτη και για το οποίο έχει γίνει –επίσης ηλεκτρονικά-η αποδοχή από τον ενοικιαστή.

Υπενθυµίζεται ότι το πρόβληµα είχε προκύψει για πρώτη φορά πέρυσι λόγω, µεταξύ άλλων, και της καθυστερηµένης έκδοσης των σχετικών εγκυκλίων (λίγο πριν την εκπνοή της τότε προθεσµίας της 28ης Φεβρουαρίου) αλλά και της εξίσου καθυστερηµένης ενεργοποίησης της εφαρµογής στο taxisnet. Το πρόβληµα λύθηκε τότε µε µια παράταση ενώ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε πληροφορίες, υιοθέτησε µια πιο ελαστική αντιµετώπιση όσον αφορά τα µισθωτήρια συµβόλαια που υποβάλλονταν. Κάτι που όµως, όπως όλα δείχνουν, δε θα ισχύσει για φέτος.

Σηµειώνεται, επίσης, ότι φέτος η δήλωση υποβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη της µίσθωσης ή την τροποποίησή της.

Περιθώριο ενός μήνα μετά τη μίσθωση για καταχώρηση

Σύµφωνα µε το νόµο, υποχρέωση υποβολής µισθωτηρίου έχουν εκτός των άλλων και όσοι έχουν στην κατοχή τους αγροτεµάχια και εκµισθώνουν αυτά. Επιπλέον:

-Η υποχρέωση δήλωσης της µίσθωσης βαρύνει τον εκµισθωτή και όχι το εκµεταλλευτή του χωραφιού (αγρότη).

-Ο εκµισθωτής ή υπεκµισθωτής ή ο παρέχων δωρεάν τη χρήση του αγροτεµαχίου και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας έχει αυτοτελή υποχρέωση κατάθεσης µισθωτηρίου.

-Στην περίπτωση των έγγαµων τη δήλωση την υποβάλει όποιος κατέχει το αγροτεµάχιο (όχι αναγκαστικά ο σύζυγος).

-Αν το αγροτεµάχιο ανήκει στη σύζυγο, τότε η σύζυγος πρέπει να εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet, να λάβει κωδικούς χρήσης (κλειδάριθµο), να εισέλθει µε τους προσωπικούς της κωδικούς στο taxisnet και να καταχωρήσει το δικό της ΑΦΜ στο πεδίο του Εκµισθωτή.

Όλες οι προφορικές ή έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές συµφωνίες µίσθωσης αγροτεµαχίων, στις οποίες συµφωνείται έναρξη µίσθωσης από 1/1/2014 και µετά, ανεξαρτήτως ποσού µισθώµατος, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εκµισθωτή µέσα στον επόµενο µηνά από την έναρξη της µίσθωσης.

Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για την υπεκµίσθωση αγροτεµαχίων, καθώς και για την δωρεάν παραχώρηση αυτών για την οποία τεκµαίρεται φορολογητέο εισόδηµα. Για παράδειγµα, όταν γονέας παραχωρεί τη χρήση αγροτεµαχίου στο παιδί του, χωρίς αντάλλαγµα στην περίπτωση αυτή προκύπτει φορολογητέο τεκµαρτό εισόδηµα το οποίο προσδιορίζεται σε 3% της αντικειµενικής αξίας του αγροτεµαχίου. Το τεκµαρτό εισόδηµα απαλλάσσεται µόνο στη περίπτωση παραχώρηση χρήσης κατοικίας έως 200 τ.µ, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες. (παρ. 2 άρθρου 39 ν.4172/2014)

Επίσης, υποχρέωση µισθωτηρίων αγροτεµαχίων υπάρχει για όσες έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές, συµφωνίες µίσθωσης είχαν συναφθεί µέχρι και 31/12/2013, οι οποίες, παρά την υποχρέωση θεώρησής τους , δεν υποβλήθηκαν στην ∆.Ο.Υ. για θεώρηση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Διαβάστηκε 4135 φορές

Προσθήκη σχολίου

Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Για να μπορείτε, όχι μόνο να σχολιάζετε, αλλά και να αναρτάτε δικά σας άρθρα ως "Αγροτικά Νέα" στο agro-bazaar.gr, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε/εγγραφείτε ως χρήστης.

Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.
Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.