Πέμπτη, 05 Δεκέμβριος 2013 17:02

Οι συμφωνίες με αγρότες –κτηνοτρόφους φέρνουν επιδοτήσεις

-Προβάδισμα στις επιχειρήσεις που έχουν συμφωνίες με αγρότες και κτηνοτρόφους για την προμήθεια πρώτων υλών και πιστοποιημένα ορεινά και νησιώτικα προϊόντα δίνει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει τους κανόνες για την υπαγωγή επενδύσεων στο Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013.


Ειδικότερα, η τροποποιημένη ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 3078/2013) με προβλέπει ότι ενισχύονται οι επιχειρήσεις που:
α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που επενδύουν στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας τους,
β) αφορούν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής (π.χ. μέσω της κάλυψης της ελλειμματικότητας στη μεταποιητική υποδομή σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας, στη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών με παραγωγούς κτλ.).
II. Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των στηριζόμενων επιχειρήσεων, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, τήρησης σύγχρονων κανόνων ασφάλειας τροφίμων για την προστασία του καταναλωτή καθώς και με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων.
III. Την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» ή «ορεινό», φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης, παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, από επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωικών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές,
IV. Τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση της υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή, V. τη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών και της καλής διαβίωσης των ζώων.
VI. Τη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών (π.χ. αύξηση πωλήσεων, εξαγωγική δραστηριότητα) για τα γεωργικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο της ΚΟΑ.
Επιπλέον, ενισχύονται οι επιχειρήσεις «προϋπολογισμού αίτησης ενίσχυσης από 100.000 ευρώ μέχρι 5.000.000 ευρώ για το 80% των πόρων του προγράμματος, ενώ το 20% των πόρων θα διατεθεί για επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ». Η διάθεση του 20% των πόρων του προγράμματος για επενδύσεις από 5.000.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ να πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και, σε αντίθετη περίπτωση, διατίθενται στις λοιπές κατηγορίες.
Εκτός από την αναφορά στη σύναψη συμβολαίων και στα πιστοποιημένα προϊόντα, η διαφορά με την προγενέστερη ΚΥΑ εντοπίζεται και σε μία αλλαγή στις επενδύσεις που αποκλείονταν από το πρόγραμμα λόγω μεταποίησης εισαγόμενων πρώτων υλών εκτός χωρών ΕΕ. Έτσι, η νέα ΚΥΑ αναφέρει ότι οι επενδύσεις για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε. εξακολουθούν να μην ενισχύονται «εκτός των περιπτώσεων προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών».  Ωστόσο, εκτός του προγράμματος ενίσχυσης παραμένουν οι επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο την παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού, επιχειρήσεις με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο καθώς και εκείνες που παράγουν και επεξεργάζονται γενετικά τυποποιημένα προϊόντα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Διαβάστηκε 5406 φορές

Προσθήκη σχολίου

Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Για να μπορείτε, όχι μόνο να σχολιάζετε, αλλά και να αναρτάτε δικά σας άρθρα ως "Αγροτικά Νέα" στο agro-bazaar.gr, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε/εγγραφείτε ως χρήστης.

Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.
Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.