Σάββατο, 09 Μάρτιος 2013 17:00

Νέες προοπτικές από τη μεταποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων

ΤυριάΗ οργάνωση και Η λειτουργία ενός δικτύου υποστήριξης των παραγωγών μπορούν να δώσουν ώθηση στον κτηνοτροφικό τομέα. Επένδυση με μεγάλες προοπτικές η δημιουργία τυροκομείου.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει πρωταγωνιστική θέση στον τομέα της κτηνοτροφίας και δη της εκτροφής γαλακτοπαραγωγών προβάτων και γιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Αρκεί να εκμεταλλευτεί την πρώτη ύλη της και να δώσει τα κίνητρα σε νέους, κυρίως, κτηνοτρόφους να αναπτύξουν τις μονάδες τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να «κτυπήσει» την ανεργία και να δώσει νέα δυναμική στις παραγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής περιφέρειας.

Ομως για να το πετύχει θα πρέπει πρώτα από όλα να υπάρξει ένα στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης αλλά και στήριξης των Ελλήνων κτηνοτρόφων.

Η χώρα έχει πλεονέκτημα στο κομμάτι της γιδοτροφίας. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε πληθυσμό γιδιών (περίπου 5 εκατομμύρια αίγες) και πρώτη στη γιδοτροφία με 47,6% των αρμεγόμενων γιδιών της ΕΕ. Ωστόσο η εκτροφή αιγών αποτελεί σήμερα τον λιγότερο εκσυγχρονισμένο κλάδο της κτηνοτροφίας.

Η ελληνική κτηνοτροφία στηρίζεται κυρίως στην εκτροφή αιγοπροβάτων. Το αιγοπρόβειο γάλα αντιπροσωπεύει το 60% περίπου της συνολικής γαλακτοπαραγωγής της Ελλάδας και τουλάχιστον το 85% της παραγωγής της σε τυριά προέρχεται από αυτό το γάλα.

ΤυριάΕίναι αποδεκτό από όλους πλέον ότι η πολιτεία σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (υπουργεία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια) θα πρέπει να εστιάσει το ενδιαφέρον της στην οργάνωση και λειτουργία ενός δικτύου υποστήριξης του κτηνοτροφικού τομέα, ιδιαίτερα στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, όπου υπάρχουν μακρόχρονη κτηνοτροφική παράδοση και προϊόντα με ιδιαίτερη δυναμική στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Προτεραιότητα και στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων (ή τυποποιημένων προϊόντων κρέατος), που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των εκτροφών και θα έχουν εξαγώγιμα χαρακτηριστικά.

Γι' αυτόν τον λόγο απαιτείται να εκπονηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος στους εκτροφείς και τη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου περιβάλλοντος ενθάρρυνσης της ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από συναφείς επιχειρήσεις (κυρίως μεταποιητικές).

Από 25.000 ευρώ ξεκινά το κόστος της επένδυσης
Υψηλά κέρδη από τη δημιουργία τυροκομείου

Η δημιουργία τυροκομείων μπορεί να προσφέρει στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα αύξησης του εισοδήματός τους, καθώς πλέον υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να προχωρούν στη μεταποίηση του προϊόντος μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα και να διαθέτουν τα προϊόντα απευθείας στον καταναλωτή. Παράλληλα, η Ελλάδα διαθέτει ένα πλήθος τυροκομικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης που μπορούν να κερδίσουν περίοπτη θέση στις διεθνείς αγορές.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει την αίτησή του (για τη δημιουργία τυροκομικής μονάδας) στην οικεία διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη μεταποίηση γάλακτος και παραγωγή προϊόντων αυτού.

Το κόστος για τη δημιουργία ενός τυροκομείου μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα είναι ανάλογο με το μέγεθός του και τη δυνατότητα παραγωγής. Υπολογίζεται ότι για ένα μικρό τυροκομείο το κόστος εξοπλισμού είναι περί τις 25.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο χώρος εγκατάστασης.Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις» επιτρέπει στον παραγωγό να προχωρεί στη μεταποίηση του προϊόντος μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα.

Και ακόμα προβλέπει ότι ο παραγωγός θα διατηρεί τον ασφαλιστικό φορέα του που είναι ο ΟΓΑ, ενώ θα μπορεί να διαθέτει απευθείας τα προϊόντα του σε σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές ή στο κατάστημα που θα δημιουργήσει.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ακολουθείται η διαδικασία αδειοδότησης «μίας στάσης», που απλουστεύει την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης.

Ποιοτική υπεροχή
Στόχος είναι να αναδειχθεί η ποιοτική υπεροχή των ελληνικών τυριών (που παρασκευάζονται από αιγοπρόβειο γάλα) σε σχέση με άλλα συγγενή προϊόντα που παρασκευάζονται σε άλλες χώρες από αγελαδινό γάλα. Αλλά και να προβληθούν τα ελληνικά τυροκομικά προϊόντα.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση, για να διαφοροποιήσει και να διασφαλίσει τα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιότυπα χαρακτηριστικά, δημοσίευσε τον Κανονισμό 2081/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και Ονομασιών Προέλευσης των Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Για να δικαιούται ένα γεωγραφικό προϊόν ή τρόφιμο Προστατευόμενη Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) θα πρέπει, πέραν των άλλων, να ανταποκρίνεται σε ορισμένες προδιαγραφές, δηλαδή να παράγεται παραδοσιακά σε μια επακριβώς οριοθετημένη περιοχή, στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον της οποίας αποδίδονται τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά του.

Κάθε παραδοσιακή ονομασία, σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό, αποτελεί μια κληρονομιά η οποία ανήκει σε όλους όσοι ζουν και θα ζήσουν στην περιοχή που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε το παραδοσιακό προϊόν.

Παρασκευή τυριών
Οι προδιαγραφές υγιεινής που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις

Οι βασικές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων για την παρασκευή των τυριών είναι οι εξής:

Να είναι καθαρές, τακτοποιημένες, χωρίς απορρίμματα και να συντηρούνται ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.Να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες ώστε να επιτρέπουν την εφαρμογή κανόνων ορθής υγιεινής.Να έχουν επαρκή εφοδιασμό σε ζεστό και κρύο πόσιμο νερό.Να έχουν κατάλληλες σήτες σε πόρτες και παράθυρα, ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος εντόμων, τρωκτικών, πτηνών κ.λπ.Να έχουν επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό.Να έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις για το πλύσιμο των συσκευών και των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.Να έχουν κατάλληλη αποχέτευση των λυμάτων.

Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τυριά είναι απαραίτητο να είναι κατασκευασμένες από υλικά που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών. Τέτοια υλικά είναι το μάρμαρο, οι ανοξείδωτες κατασκευές ή πλαστικά κατάλληλα για τρόφιμα.

Ομως πολλά από αυτά τα υλικά δεν επιτρέπουν το στράγγισμα και επομένως παραμένει υγρασία μεταξύ της επιφάνειας και του τυριού, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη επικίνδυνων μικροοργανισμών.

Προϋπόθεση είναι ότι όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τυριά θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά και να απολυμαίνονται.

Υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το τυρί πρέπει να πληρούν τους όρους καταλληλότητας για τρόφιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης
Υψηλή ποιότητα και καλή φήμη στο εξωτερικό έχουν τα παραδοσιακά τυριά της Ελλάδας

Ανάμεσα στα ελληνικά παραδοσιακά τυριά που είναι ΠΟΠ περιλαμβάνονται τα εξής:

Φέτα, Κασέρι, Κεφαλογραβιέρα, Μανούρι, Γαλοτύρι, Κοπανιστή, Γραβιέρα Κρήτης, Γραβιέρα Νάξου, Γραβιέρα Αγράφων, Σφέλα, Ανεβατό, Καλαθάκι Λήμνου, Κατίκι Δομοκού, Λαδοτύρι Μυτιλήνης, Μετσοβόνε, Μπάτζος, Ξινομυζήθρα Κρήτης, Πηχτόγαλο Χανίων, Σαν Μιχάλη και Φορμαέλα Αράχοβας Παρνασσού.

Καθώς μάλιστα τα ελληνικά παραδοσιακά τυριά παρασκευάζονται από γάλα ζώων που διατρέφονται με ελεύθερη βόσκηση σε περιοχές που δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και άλλοι ρυπαντές και υπό αυτήν την έννοια αποτελούν βιολογικά προϊόντα.

Ετσι το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν τα παραδοσιακά τυριά της Ελλάδας είναι η υψηλή τους ποιότητα και τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά τους, στα οποία οφείλουν και την καλή φήμη τους.

Για την παρασκευή αυτών των τυριών χρησιμοποιούνται, σχεδόν αποκλειστικά, πρόβειο και γίδινο γάλα, τα οποία διαφέρουν σημαντικά στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους από το αγελαδινό.

Είναι φυσικό και αναμενόμενο, κατά συνέπεια, και τα τυριά που παρασκευάζονται από αυτά τα γάλατα να είναι διαφορετικά.

Εφη Καραγεώργου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Διαβάστηκε 5317 φορές

Προσθήκη σχολίου

Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Για να μπορείτε, όχι μόνο να σχολιάζετε, αλλά και να αναρτάτε δικά σας άρθρα ως "Αγροτικά Νέα" στο agro-bazaar.gr, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε/εγγραφείτε ως χρήστης.

Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.
Διαφημίσεις και αγγελίες αγροτών, εμπόρων, παραγωγών για προϊόντα και υπηρεσίες.